Medicinsk kastrering av sexualförbrytare

Skriftlig fråga 2005/06:860 av Johansson, Jan Emanuel (s)

Johansson, Jan Emanuel (s)

den 25 januari

Fråga 2005/06:860 av Jan Emanuel Johansson (s) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Medicinsk kastrering av sexualförbrytare

Socialdemokraterna i Danmark har för en kort tid sedan redovisat att de är för medicinsk kastrering av personer som återfaller i sexualbrott mot barn. Detta för att samhället på alla sätt måste beskydda barn från sexualbrottsutövare. Den medicinska kastreringen tar bort lusten till sex. Socialdemokraterna i Danmark vill att det ska vara domstolarna som i samråd med läkarna ska avgöra hur lång en sådan behandling ska vara.

Förslaget kan upplevas som ett radikalt sådant som inte tar hänsyn till förövarnas integritet och rättigheter. Jag tycker att socialdemokraterna i Danmark kommer med ett bra förslag. Jag hoppas även att vi ska kunna komma fram till något liknande i Sverige. I sammanhang som dessa kan vi inte i första rummet ta hänsyn till förövaren; i stället anser jag att vi måste vidta de åtgärder som finns. Allt för att minimera risken för att barn blir utsatta för sexualbrott.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga ansvarigt statsråd om han avser att vidta åtgärder beträffande medicinsk kastrering.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-01-25 Anmäld: 2006-01-25 Besvarad: 2006-02-01 Svar anmält: 2006-02-01
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-02-01)