medborgarkontor

Skriftlig fråga 2002/03:711 av Nilsson, Martin (s)

Nilsson, Martin (s)

den 21 mars

Fråga 2002/03:711

av Martin Nilsson (s) till statsrådet Lars-Erik Lövdén om medborgarkontor

Kronofogdemyndigheten i Jönköpings län har i veckan presenterat hur en framtida organisation skulle kunna komma att se ut. Bakgrunden är minskade ekonomiska resurser som gör det svårt att upprätthålla service i mindre kommuner. För att möta detta funderar nu kronofogdemyndigheten på att inrätta ambulerande bussar där folk i mindre orter ska kunna uträtta sina ärenden hos myndigheten. Vi vet att nedskärningar drabbar mindre kommuner och tvingar fram en sämre servicegrad. Ofta lanseras mer eller mindre genomtänkta alternativ som ersättning. Utplacerade dataterminaler, bussar och myndighetsutövning på distans är några exempel.

Förutom ekonomiska skäl finns det också säkerhetsskäl som ligger bakom neddragningar. Många myndigheter har förbud mot ensamarbete eftersom detta ökar säkerhetsriskerna för personalen. Alternativet borde heta medborgarkontor där statliga myndigheter (och i vissa fall även andra allmännyttiga organisationer) kunde samlokaliseras på lokal nivå. Det borde borga för en god ekonomi, god servicenivå även i mindre orter men också förbättrad säkerhet i form av minimerat ensamarbete. Trots goda exempel och ett flitigt utredande tycks det som om organisatorisk inskränkthet får råda där varje myndighet ser till sitt eget. Uppenbarligen behövs det politiska initiativ för att förbättra den statliga lokala servicen.

Min fråga är därför vilka initiativ statsrådet är beredd att ta för att förbättra lokal statlig service genom exempelvis inrättandet av så kallade medborgarkontor.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-03-21 Anmäld: 2003-03-24 Besvarad: 2003-04-02 Svar anmält: 2003-04-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-04-02)