Livsmedelsförsörjning vid krig eller avspärrning

Skriftlig fråga 2017/18:1017 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I dag föreligger det en stor risk att våra livsmedelsföretag skulle bli förstörda eller utslagna under ett eventuellt krig eller en eventuell avspärrning. Det vore ett enkelt sätt att försvaga oss eftersom det enligt Livsmedelsverket i dag inte finns någon självklar struktur för hur livsmedelsförsörjningen skulle säkras i kristid. I samtal med livsmedelsföretag, och nu senast i samtal med ett mejeri i Skaraborg, blir det tydligt vilka svagheter och risker som finns med vår livsmedelsproduktion och våra livsmedelsföretag i dag.

Sveriges invånare måste ha mat även i kristider. Om vårt försvar och vårt samhälle ska klara av ett krisläge måste vi kunna säkra livsmedelsförsörjningen. Då måste beredskapen vara god såväl i produktion och distribution som hos individen själv.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist följande:

 

Vad avser ministern att göra för att konkret skydda vår livsmedelsförsörjning och våra livsmedelsföretag från att bli utslagna vid en krissituation? 

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-03-13 Överlämnad: 2018-03-13 Anmäld: 2018-03-14 Sista svarsdatum: 2018-03-21 Svarsdatum: 2018-04-04
Svar på skriftlig fråga