Kompensation för svenskt stöd till vattenkraftsprojekt i Indien

Skriftlig fråga 2011/12:591

Holm, Jens (V)

den 23 maj

Fråga

2011/12:591 Kompensation för svenskt stöd till vattenkraftsprojekt i Indien

av Jens Holm (V)

till miljöminister Lena Ek (C)

I interpellationsdebatten med undertecknad den 17 april 2012 angående det svenskfinansierade storskaliga vattenkraftsprojektet i floden Sutlej vid Rampur i norra Indien, sade miljöminister Lena Ek följande:

Vi vet att människor måste flytta när det handlar om vattenkraft; det vet vi av svensk erfarenhet. Då ska ersättning utgå. Det finns i kriterierna, i överenskommelser och i avtal. Vi ska be de reviderande parterna att kontrollera att detta verkligen sker. När det kommer sådana här signaler ska man absolut ta dem på allvar.

Lokalbefolkningen i och kring byn Rampur är mycket missnöjda med det påbörjade vattenkraftsprojektet. Smuts, damm, nedsmutsat vatten, att floden helt och hållet leds om, förstörda hus och att familjer tvingas flytta är några exempel på kritiken från lokalbefolkningen. Enligt uppgift har ingen eller ytterst små summor betalats ut i kompensation till dem som drabbats av bygget.

Med anledning av miljöministerns uttalande ovan vill jag ställa följande fråga: 

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta för att försäkra sig om att skälig ersättning betalats ut till de drabbade av det svenskstöttade vattenkraftsprojektet i Rampur, Indien?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-05-23 Anmäld: 2012-05-23 Besvarad: 2012-05-30 Svar anmält: 2012-05-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-05-30)