JAS Gripen i Baltikum

Skriftlig fråga 2007/08:1284 av Widman, Allan (fp)

Widman, Allan (fp)

den 29 maj

Fråga

2007/08:1284 JAS Gripen i Baltikum

av Allan Widman (fp)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Tjeckien genomför Air-Policing med JAS 39 C/D i Baltikum under fyra månader 2009. Därmed kommer alla de praktiska lösningar som krävs för att basera en grupp JAS 39 C/D vid flygbasen Šiauliai i Litauen att tas fram.

Det är svårt att tänka sig någon svensk internationell insats med JAS 39 Gripen som skulle kunna vara kostnadseffektivare och ge större säkerhetspolitisk nytta än att också svenska Gripar baseras i Baltikum för Air-Policing efter Tjeckiens motsvarande insats.

Sverige deltar sedan lång tid i internationella insatser som leds av Nato.

Vilka åtgärder ämnar försvarsministern vidta så att svenska stridsflygplan av typen JAS 39 Gripen kan leverera säkerhetspolitisk nytta på plats i Baltikum?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-05-29 Anmäld: 2008-06-02 Besvarad: 2008-06-04 Svar anmält: 2008-06-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-04)