Internationell katastrofberedskap under EU och FN

Skriftlig fråga 2005/06:599 av Arvidsson, Eva (s)

Arvidsson, Eva (s)

den 9 december

Fråga 2005/06:599 av Eva Arvidsson (s) till statsminister Göran Persson (s)

Internationell katastrofberedskap under EU och FN

Efter tsunamin avsåg EU att ta initiativ till samordning av katastrofberedskapen inom unionen. Samtliga katastrofer under det senaste året har emellertid påvisat nödvändigheten av samordning även med övriga delar av världen. USA förmådde inte utan hjälp från Europa klara de akuta hjälpbehoven under den senaste orkanen.

Inom många länder görs ansträngningar att bli bättre rustade inför kommande katastrofer. Eftersom enskilda nationer naturligt nog drabbas mer sporadiskt är det svårt att upprätthålla kontinuiteten och att binda upp stora resurser för eventuellt framtida behov. Var än i världen katastrofer uppträder på nytt av en storleksordning som de tre senaste borde nationella krisresurser så långt som möjligt ses som internationellt tillgängliga för att lindra skadeverkningarna.

Tankar har väckts om möjligheter att rekrytera resurser från hela världen att kunna ingå i en internationellt samordnad katastrofberedskap för att den vägen höja säkerheten och använda resurserna optimalt. En sådan organisation erbjuder också möjligheter att med goda exempel påvisa fördelar med internationellt samarbete och bidra till en ökad förståelse för fredlig samexistens på vår jord.

Med ovanstående som bakgrund vill jag fråga statsministern vilka åtgärder han tänker vidta för att få till stånd en internationellt samordnad katastrofberedskap.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2005-12-09 Inlämnad: 2005-12-09 Besvarad: 2005-12-15 Svar anmält: 2005-12-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-12-15)