Hemvärnets utbildningsgrupper

Skriftlig fråga 2011/12:97 av Lindestam, Åsa (S)

Lindestam, Åsa (S)

den 2 november

Fråga

2011/12:97 Hemvärnets utbildningsgrupper

av Åsa Lindestam (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

I regeringens förra budget fanns ett förslag om att lägga ned ungefär hälften av hemvärnets utbildningsgrupper. Så blev inte fallet, och alla utbildningsgrupper blev kvar.

Vid ÖB:s senaste besök i försvarsutskottet förde jag frågan om hemvärnets utbildningsgrupper på tal då jag ställde en fråga till ÖB om dessa på något sätt var nedläggningshotade. Jag ville försäkra mig om att det inte var fallet igen.

ÖB svarade att så inte var fallet, ingen utbildningsgrupp skulle läggas ned.

Min fråga till försvarsministern är:

Delar försvarsministern ÖB:s åsikt att ingen av hemvärnets utbildningsgrupper behöver läggas ned?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-11-02 Anmäld: 2011-11-07 Besvarad: 2011-11-09 Svar anmält: 2011-11-09
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-11-09)