gravida kvinnors situation Skriftlig fråga 2001/02:331 Pethrus Engström, Désirée (kd) - Riksdagen

gravida kvinnors situation

Skriftlig fråga 2001/02:331 av Pethrus Engström, Désirée (kd)

Pethrus Engström, Désirée (kd)

den 30 november

Fråga 2001/02:331

av Désirée Pethrus Engström (kd) till statsrådet Ingela Thalén om gravida kvinnors situation

Om Sverige ska kunna uppfattas som ett barnvänligt samhälle måste även de gravida kvinnornas situation lyftas fram. För att kvinnor ska vilja föda barn måste samhället ge dem allt stöd under graviditeten. Attityden mot gravida kvinnor verkar snarare tvärtom hårdna och risk för ökad diskriminering av gravida kvinnor synes vara fallet. Vi har den senaste tiden fått rapporter i medierna om kvinnor som sägs upp under graviditet och nu senast att försäkringskassan i Uppsala uppmanar läkare att inte sjukskriva gravida kvinnor i Uppsala trots att de kan vara i stort behov av detta. Försäkringskassan i Uppsala hävdar att de tolkar lagen ordagrant medan andra försäkringskassor tolkar lagen annorlunda och mer positivt för kvinnorna.

Vad avser ministern vidta för åtgärder för att förhindra eventuell diskriminering av gravida kvinnor som är i behov av sjukskrivning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-11-30 Anmäld: 2001-12-04 Besvarad: 2001-12-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-12-05)