grå arbetskraft

Skriftlig fråga 2002/03:670 av Jóhannesson, Berit (v)

Jóhannesson, Berit (v)

den 14 mars

Fråga 2002/03:670

av Berit Jóhannesson (v) till försvarsminister Leni Björklund om grå arbetskraft

Den 18 och 19 oktober 2002 genomförde Värnpliktsrådet ett så kallat generalbesök på Sydkustens Marinbas. I rapporten från detta besök uppmärksammas åter problemet med så kallad grå arbetskraft. Det vill säga där värnpliktiga utnyttjas som underbetalad arbetskraft.

Vänsterpartiet vill värna om värnplikten, det är därför av stor vikt att plikttiden är fylld av meningsfull utbildning för kommande krigsplaceringsuppgifter, att vi utbildar de värnpliktiga till att bli goda ambassadörer för värnplikten.

Vänsterpartiet tror inte att det är försvarsministerns eller Försvarsdepartementets avsikt att utnyttja värnpliktiga som underbetalade arbetare, men enär det inte finns en utarbetad definition om vad som ska räknas som utbildning respektive grå arbetskraftsinsats blir det svårt för enskilda befattningshavare att vara uppmärksamma på detta problem.

Jag vill därför ställa följande fråga till försvarsminister Leni Björklund:

Vad avser ministern att göra för att tillse att det utarbetas en tydlig definition om vad som bör räknas som grå arbetskraft inom Försvarsmakten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-03-14 Anmäld: 2003-03-14 Besvarad: 2003-03-19 Svar anmält: 2003-03-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-03-19)