Fortsättning av Alliansens arbete för att fasa ut hormonstörande ämnen

Skriftlig fråga 2015/16:689

Johan Hultberg (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Varje dag utsätts vi för ett stort antal kemikalier. Vissa av dem är livsnödvändiga medan andra kan vara rent av farliga.

Hormonstörande ämnen är några av de kemikalier som kan vara farliga genom att de stör kroppens hormonsystem, ett välbalanserat system i kroppen som styr flera viktiga funktioner. Forskning har visat att hormonstörande ämnen kan ge mycket allvarliga effekter och exempelvis orsaka cancer samt påverka ämnesomsättningen och förmågan att få barn.

Under Alliansens tid i regeringsställning togs krafttag i kemikaliepolitiken. Arbetet med en handlingsplan för en giftfri vardag med särskilt fokus på barn påbörjades 2010 och har inneburit utökade insatser nationellt, inom EU och internationellt till skydd för barns och ungdomars hälsa.

Våren 2014 stämde alliansregeringen EU-kommissionen för att den fördröjde och stoppade arbetet med att fasa ut hormonstörande ämnen. Dessa regler skulle ha varit på plats i december 2013. Nyligen kom domen, som visade att alliansregeringen hade rätt. Det var fel av EU-kommissionen att skjuta på arbetet. Att fasa ut hormonstörande ämnen ska vara högt prioriterat. 

Jag vill därför fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson:

 

Hur avser ministern och regeringen att agera för att fortsätta det ambitiösa arbete som alliansregeringen påbörjade för att fasa ut hormonstörande ämnen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-01-26 Överlämnad: 2016-01-27 Anmäld: 2016-01-28 Svarsdatum: 2016-02-03 Sista svarsdatum: 2016-02-03
Svar på skriftlig fråga