Försöksverksamhet med separationsteam

Skriftlig fråga 2013/14:536 av Svantorp, Gunilla (S)

Svantorp, Gunilla (S)

den 28 mars

Fråga

2013/14:536 Försöksverksamhet med separationsteam

av Gunilla Svantorp (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

När särlevandeutredningen lade fram sitt betänkande Fortsatt föräldrar – om ansvar, ekonomi och samarbete för barnens skull (SOU 2011:51) pekade man på behovet av tvärprofessionella insatser för att stödja både föräldrar och barn i samband med en separation och konstaterade att det saknas ett samordnat, tvärprofessionellt stöd till familjer som av olika anledningar hamnar i konflikt i frågor som rör barnet, omsorg eller pengar i samband med en separation. Utredningen föreslog att en försöksverksamhet med separationsteam skulle utvecklas.

Med anledning av detta gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en förstudie om förutsättningarna för att i ett antal kommuner genomföra en försöksverksamhet med separationsteam. Den förstudien redovisades till regeringen i början av 2013 med rekommendationen att inrätta separationsteam, och därefter har ingenting hänt.

Jag undrar därför:

Avser statsrådet att ta några initiativ för att se till att en försöksverksamhet med separationsteam kommer till stånd?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2014-03-28 Inlämnad: 2014-03-28 Besvarad: 2014-04-09 Svar anmält: 2014-04-10
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-04-09)