Försämringen av supermiljöbilspremien

Skriftlig fråga 2015/16:774

Johan Hultberg (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Alliansregeringen införde den 1 januari 2012 supermiljöbilspremien som innebär att den som köper en ny bil som släpper ut maximalt 50 gram koldioxid per kilometer får en premie på 40 000 kronor. I praktiken är det endast rena elbilar eller laddhybrider som uppfyller detta tuffa utsläppskrav.

Tack vare supermiljöbilspremien har försäljningen av dessa bilar, med mycket låg klimatpåverkan, äntligen tagit fart. Antalet registrerade supermiljöbilar ökade från blott 1 546 år 2012 till hela 8 582 i fjol. Den nuvarande regeringen har dock valt att kraftigt försämra supermiljöbilspremien genom att halvera premien till laddhybrider. Sedan årsskiftet har det således blivit 20 000 kronor dyrare att köpa en bil som inte bara kan tankas utan som också kan laddas med ren el. Regeringens politik har snabbt fått effekt. Försäljningen av supermiljöbilar bromsar in. I januari sjönk försäljningen med hela 13 procent.  

Med anledning av ovanstående vill jag fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson:

 

Delar ministern bedömningen att det är olyckligt att regeringens politik nu resulterar i att försäljningen av supermiljöbilar minskar och att omställningen av den svenska fordonsflottan bromsas in, och vilka initiativ tänker ministern i så fall ta för att försäljningen ska ta fart igen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-02-09 Överlämnad: 2016-02-10 Anmäld: 2016-02-11 Svarsdatum: 2016-02-17 Sista svarsdatum: 2016-02-17
Svar på skriftlig fråga