Försäkringskassan och cancersjuka

Skriftlig fråga 2005/06:907

Hoffmann, Ulla (v)

den 1 februari

Fråga 2005/06:907 av Ulla Hoffmann (v) till statsrådet Hans Karlsson (s)

Försäkringskassan och cancersjuka

Regering och riksdag har som mål vad gäller ohälsan ställt att antalet sjukersättningsdagar ska halveras fram till 2008. För att nå målet på ett hållbart sätt ska bland annat Försäkringskassan bli mer aktiv och ha mer kontakt med de sjukskrivna. Behandlande läkare ska utbildas i försäkringsmedicin och deltidssjukskrivning ska användas i större utsträckning för att de sjukskrivna inte ska förlora kontakten med arbetsplatsen. Fler ska erbjudas rehabilitering för en återgång på hel- eller deltid till arbete.

Försäkringskassans iver att rehabilitera sjukskrivna tillbaka till arbete tar sig dock ibland märkliga uttryck och visar på en okänslighet hos några anställda. Jag har fått vetskap om att Försäkringskassan i ett par fall tvingar svårt cancersjuka att arbetspröva vilket kan innebära att en svårt cancersjuk med kundkontakter kan tvingas att möta kunderna i sitt svårt sjuka tillstånd. När riksdagen ställde sig bakom målet om halvering av sjuktalen avsåg man med största sannolikhet inte att Försäkringskassan skulle tvinga svårt cancersjuka att arbetspröva för att inte bli utförsäkrade.

Min fråga till statsrådet Hans Karlsson är:

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att Försäkringskassan ska följa de riktlinjer som riksdag och regering utfärdat?

Händelser

Inlämnad: 2006-02-01 Anmäld: 2006-02-01 Besvarad: 2006-02-08 Svar anmält: 2006-02-08
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-02-08)