Förlossningsdepression

Skriftlig fråga 2012/13:427

Hägg, Carina (S)

den 28 mars

Fråga

2012/13:427 Förlossningsdepression

av Carina Hägg (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Depression i samband med förlossning och amning, så kallad postnatal depression, drabbar många kvinnor. Depressionen kan uppträda när som helst under det första halvåret efter förlossningen, men även under graviditeten.

Förlossningsdepression kallas en depression som kommer i samband med förlossningen. Det är även vanligt att kvinnor drabbas av depression under graviditeten. En lättare graviditetsdepression går ofta över efter förlossningen. Men risken är stor att den depressiva sinnesstämningen håller i sig även sedan barnet är fött. Det gäller ungefär hälften av dem som drabbas.

Dessa fakta kan man enkelt läsa sig till på Vårdguidens hemsida, men om man sätter sig in i frågan visar det sig att nyare studier tyder på att fler drabbas än vad man tidigare trott. Det finns mycket som tyder på att upp till 14 procent av de nyförlösta kvinnorna drabbas av depression, långt fler än vi tidigare känt till. Denna högre siffra skulle delvis kunna förklaras av att man nu aktivt har intervjuat och frågat kvinnor medan de tidigare studierna har varit observationella.

Socialministern borde ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för rutinmässiga frågor för att bättre fånga upp tecken på att en kvinna drabbats av depression.

Min fråga till socialministern är:

Vilka åtgärder ämnar socialministern vidta för att säkerställa att man inom hälso- och sjukvården på ett mer effektivt sätt uppmärksammar tecken på förlossningsdepression?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-03-28 Anmäld: 2013-04-08 Besvarad: 2013-04-11 Svar anmält: 2013-04-11
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-04-11)