förföljelse av ahmadiyamuslimerna

Skriftlig fråga 2004/05:2138 av Fagerström, Ann-Marie (s)

Fagerström, Ann-Marie (s)

den 30 augusti

Fråga 2004/05:2138

av Ann-Marie Fagerström (s) till utrikesminister Laila Freivalds om förföljelse av ahmadiyamuslimerna

Under sommaren har förföljelsen av ahmadiyamuslimerna i Indonesien förvärrats och intensifierats. Medlemmarna har förföljts och misshandlats. Egendom har förstörts och man har till och med angripit moskéer. Personerna förföljs enbart för att de är ahmadiyamuslimer vars budskap handlar om icke-våld och avståndstagande från terror. Detta har fått religiösa fundamentalister att ta till ännu grövre våld. Fundamentalisterna anser att ahmadiyamuslimerna ska deklarera att de inte är muslimer.

Den indonesiska regeringen är medveten om förföljelsen men trots detta så agerar inte myndigheterna, sannolikt på grund av rädsla för att stöta sig med fundamentalisterna.

Vi som bor och lever i Sverige har svårt att inse allvaret i situationen och de följder det kan få. De indonesiska myndigheterna borde agera med kraft mot alla former av förföljelse. Det är viktigt att värna de mänskliga rättigheterna och religionsfriheten. Tummar man på detta så kan man sätta en svårstoppad boll i rörelse.

Min fråga till utrikesminister Laila Freivalds är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att värna mänskliga rättigheter och religionsfrihet för ahmadiyamuslimerna i Indonesien?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-08-30 Besvarad: 2005-09-09 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-09-09)