Fler utbildningsplatser på rektorsutbildning

Skriftlig fråga 2008/09:80

Gerdau, Mats (m)

den 13 oktober

Fråga

2008/09:80 Fler utbildningsplatser på rektorsutbildning

av Mats Gerdau (m)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Länsrätten i Stockholm upphävde i går statens upphandling av ny rektorsutbildning. Undermålig, säger länsrätten om upphandlingen. Alla anbudsgivare har inte fått samma information och villkoren för att kunna komma i fråga som anordnare har varit otydliga, menar länsrätten. Upphandlingen måste nu göras om från början, vilket tar flera månader.

Jag tycker att det är oerhört angeläget att den nya rektorsutbildningen kommer till stånd så fort som möjligt. Den socialdemokratiska regeringen drog ned på antalet platser på den gamla rektorsutbildningen, vilket gör att det nu finns ett uppdämt behov och flera års väntetid för att få gå utbildningen. Samtidigt talar alla, såväl forskning som fackförbund och Sveriges Kommuner och Landsting, om behovet av ett uppgraderat ledarskap i skolan. Rektorn är nyckeln för en framgångsrik skola. Därför är det så olyckligt att staten inte kunnat leverera den nya utbildningen i tid.

Jag har tidigare frågat utbildningsministern vilka insatser som vidtas för att utöka antalet platser på rektorsutbildningen och då fått svaret att den nya rektorsutbildningen, med fler platser, ska starta hösten 2008. Efter länsrättens dom förefaller det inte så sannolikt.

Min fråga till utbildningsministern är därför vilka åtgärder han avser att vidta för att få till stånd fler utbildningsplatser på rektorsutbildningen 2008.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-10-13 Anmäld: 2008-10-14 Besvarad: 2008-10-22 Svar anmält: 2008-10-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-10-22)