EU-hot om moms på ideell second hand-verksamhet

Skriftlig fråga 2008/09:533 av Oscarsson, Mikael (kd)

Oscarsson, Mikael (kd)

den 27 januari

Fråga

2008/09:533 EU-hot om moms på ideell second hand-verksamhet

av Mikael Oscarsson (kd)

till finansminister Anders Borg (m)

För cirka ett halvår sedan valde EU-kommissionen att inleda ett överträdelseförfarande mot Sverige för att den svenska momslagen inte sägs följa EG:s momsdirektiv. I Sverige slipper nämligen ideella föreningar och registrerade trossamfund att betala moms för sin välgörenhetshandel. Om detta skulle strida mot momsdirektivet bör Sverige agera för att direktivet förändras.

Den ideella second hand-verksamheten blomstrar i vårt land. På bara fyra år har omsättningen ökat med 50 procent och är nu uppe i över 600 miljoner kronor om året – pengar som plöjs ned i de olika hjälporganisationernas sociala arbete. Inom den ideella sektorn menar man att en 25-procentig moms skulle betyda att i princip all ideell second hand-verksamhet blir olönsam och troligen måste läggas ned. Störst i välgörenhetshandeln är Myrorna. De har sålt begagnade saker i över hundra år, och vinsten går till Frälsningsarmén. Liksom andra ideella verksamheter i Sverige betalar Myrorna inte någon moms och skälet är enkelt: de har inte några inköp att kvitta momsen mot. Att momsbelägga second hand-verksamheten skulle innebära att staten tar pengar direkt från resultatet som annars skulle ha gått till välgörenhet.

Problemet är inte bara pengarna. Blir det moms kan det vara svårt att motivera dem som jobbar ideellt när 25 procent av deras insatser ska gå till statskassan. Det skulle också skapa en väldigt stor administration. När jag ställde en skriftlig fråga till finansministern den 11 juli förra året fick jag till svar att frågeställningen ska utredas med utgångspunkt i att den ideella sektorn inte ska förlora ekonomiskt.

Vad avser finansministern att vidta för åtgärder i relation till EG:s momsdirektiv för att ideell second hand-verksamhet även fortsatt ska vara momsbefriad?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-01-27 Anmäld: 2009-01-27 Besvarad: 2009-02-04 Svar anmält: 2009-02-09
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-02-04)