etnisk rensning

Skriftlig fråga 1997/98:980 av Pohanka, Ragnhild (mp)

Pohanka, Ragnhild (mp)
Fråga 1997/98:980 av Ragnhild Pohanka (mp) till statsrådet Pierre Schori om etnisk rensning

den 3 augusti

Allt pekar på att Krajina i Kroatien är det område där nödhjälpen fungerar bäst. Det är ju det område där president Tudjman "lyckats" bäst med utrensningen av serber. Det betyder att avvisade bosnienkroater som ej "frivilligt" återvänder till Bosnien, där de har sin eventuella släkt och sina rötter, ofta väljer Krajina och där flyttar in i ett hus, som bebotts av serber. Enligt Daytonavtalet skall alla ha rätt att återflytta till sina hem. Det betyder att Sverige indirekt bidrar till den etniska rensningen eller att de från Sverige utvisade bosnienkroaterna kastas ut ur sitt ockuperade hus, när serberna återvänder. I Bosnien bidrar de avvisade - ofta äldre människor utan möjlighet att någonsin få ett arbete - till att öka misären. Barnen har ansvar för sina föräldrar och äldre släktingar i denna kultur, men dessa äldre människors barn och barnbarn är ju i Sverige eller Tyskland.

Min fråga till statsrådet är:

Avser statsrådet att verka för att Sverige skall upphöra att avvisa bosnienkroater som genom sitt återvändande bidrar till etnisk rensning och/eller till att öka misären för redan svårt drabbade människor?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-08-03 Anmäld: 1998-08-10 Besvarad: 1998-08-14