En ny generaldirektör för Sida

Skriftlig fråga 2016/17:959

Sofia Arkelsten (M)

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

Den 29 september 2016 utsåg regeringen Lennart Båge till vikarierande generaldirektör för Sida med anledning av att förutvarande generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka lämnade sitt förordnande efter att ha valts till ny ordförande i OECD:s biståndskommitté Dac.

Det har i medier spekulerats om vem ska bli ny generaldirektör. I augusti 2016 meddelade statsrådet Isabella Lövins pressekreterare att en ny generaldirektör skulle utses i närtid. Det hände inte.

Charlotte Petri Gornitzkas ordinarie förordnande löpte till den 15 februari 2017. Regeringen bör därför ha varit förberedd på att i februari 2017 utse en ny generaldirektör för Sida.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin:

 

När kommer regeringen att utse en ny generaldirektör för Sida?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-03-01 Överlämnad: 2017-03-02 Anmäld: 2017-03-03 Svarsdatum: 2017-03-08 Sista svarsdatum: 2017-03-08
Svar på skriftlig fråga