Dödsdatum

Skriftlig fråga 2013/14:455

Eneroth, Tomas (S)

den 27 februari

Fråga

2013/14:455 Dödsdatum

av Tomas Eneroth (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Sedan den nya sjukförsäkringen drevs igenom av regeringen har över 75 000 personer utförsäkrats. Svårt sjuka har fått besked om att de inte längre har rätt att uppbära sjukpenning och har hänvisats till Arbetsförmedlingen i stället. De hårdare reglerna har kritiserats hårt, men trots kritiken har regeringen, med stöd av Sverigedemokraterna, bibehållit regelverket som garanterar fortsatta utförsäkringar. De fall som rapporteras i medierna förklaras oftast som enskilda fall, varvid utförsäkringarna kan fortgå.

Vid några av de medialt uppmärksammade fallen har det förekommit uppgifter om att Försäkringskassan frågar svårt sjuka personer om de kan uppge beräknat dödsdatum. Av förklarliga skäl reagerar såväl den sjukskrivne som omgivningen mycket starkt på detta. Bakgrunden till att frågan ställs är sannolikt de medicinska riktlinjer som Socialstyrelsen utfärdat på regeringens direktiv och som innehåller definitioner av vad som kan anses vara svårt sjuk. Ett av kriterierna som anges är bland annat om man antas avlida inom fem år.

Min fråga till socialministern är:

Tycker ministern att det är bra att beräknat dödsdatum finns med som kriterium vid arbetsförmågeprövning inom sjukförsäkringen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-02-27 Anmäld: 2014-02-27 Besvarad: 2014-03-05 Svar anmält: 2014-03-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-03-05)