Direktstöd till Iraks folkmordsutsatta religiösa minoriteter

Skriftlig fråga 2017/18:1263 av Robert Hannah (L)

Robert Hannah (L)

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

Etnisk rensning av, förföljelser mot och folkmord på Mellanöstern religiösa minoriteter är några av vår tids största brott mot mänskligheten.

Redan 1915 drabbades Mellanösterns kristna befolkningar av folkmordet seyfo/armeniska folkmordet. Men vi lärde oss aldrig av historien. I stället fick de religiösa minoriteterna utstå fortsatt etnisk rensning och förföljelse som slutade i att Islamiska staten begick ett nytt folkmord mot Iraks kristna assyriska befolkning i norra Irak 2014, och även den religiösa minoriteten yazidier fick genomlida ett folkmord denna gång.

Vi riskerar nu igen att inte lära oss av historien eftersom den svenska regeringen inte vill erkänna folkmordet som Isis har begått. Frågan är då om regeringen är villig att göra något över huvud taget för att stötta regionens religiösa minoriteter så att de inte lämnar sina ursprungsområden.

När jag besökte Nineveslätten 2015 blev det uppenbart att västerländskt bistånd, inkluderat det svenska biståndet, inte når fram till assyrier, yazidier och andra utrotningshotade minoritetsbefolkningar så att de har en chans att överleva i sina hemområden. Väldigt få har valt att återvända. De flesta har blivit kvar som internflyktingar i Irak eller valt att lämna landet.

Ett steg i rätt riktning vore för Sverige och EU att göra som USA nu gör för att säkra befolkningarnas framtid – ge riktade direktstöd till de religiösa minoriteterna. USA riktar i dag 55 miljoner dollar till Iraks folkmordsutsatta religiösa minoriteter.

Med bakgrund av ovanstående vill jag rikta en fråga till statsrådet Isabella Lövin: 

 

Avser regeringen att rikta direktstöd till Iraks folkmordsutsatta minoriteter så att de har en ärlig chans att överleva i Irak?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-04 Överlämnad: 2018-05-07 Anmäld: 2018-05-14 Svarsdatum: 2018-05-16 Sista svarsdatum: 2018-05-16
Svar på skriftlig fråga