dialekter

Skriftlig fråga 2002/03:1032 av Erlandsson, Eskil (c)

Erlandsson, Eskil (c)

den 30 maj

Fråga 2002/03:1032

av Eskil Erlandsson (c) till kulturminister Marita Ulvskog om dialekter

I de nordiska länderna har under lång tid en uppteckning skett av dialektala ord och meningar. Förutom att detta material blivit en kulturskatt utgör de dialektinstitutioner vid vilka detta arbete utförts en viktig expertinstans vid till exempel stora ordboksutgivningar. Verksamheten i Sverige är nu hotad. Rimligen är det ett nationellt intresse att verksamheten vid även den svenska "dialektinstitutionen" kan fortsätta.

Fråga:

Vilka åtgärder är kulturministern beredd att vidta för att medel avsätts så att dialektala ord och meningar även fortsättningsvis kan upptecknas och dokumenteras i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-05-30 Anmäld: 2003-06-02 Besvarad: 2003-06-04 Svar anmält: 2003-06-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-06-04)