Det nya polishuset i Rinkeby

Skriftlig fråga 2016/17:898 av Beatrice Ask (M)

Beatrice Ask (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Södra Järva har varit utan polishus sedan det gamla evakuerades under 2014. Tanken var att det nya polishuset skulle stå klart 2017 och då inrymma ett större antal poliser än tidigare – uppemot 240 anställda har omnämnts av bland annat statsrådet Anders Ygeman. Därmed skulle polisens kapacitet och förmåga att klara upp brott samt brottsförebyggandet i området förbättras.

Under 2016 framkom att polishuset försenades och att planerad inflyttning tidigast skulle kunna ske under våren 2018.

Nu har det framkommit att polishuset blir ytterligare försenat. Enligt Polismyndigheten kan en återflytt till Rinkeby ske tidigast sommaren 2019, vilket betyder att ett av landets mest brottsutsatta områden då varit utan polishus i drygt fem år.

Chefen för lokalpolisområdet har uttryckt att förseningen försvårar arbetet för polisen på Järva. Det är allvarligt. På Järva behövs en kontinuerlig och stark polisiär närvaro för att komma till rätta med de problem som finns i området.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Tänker statsrådet vidta några åtgärder för att – om möjligt – skynda på processen för byggandet av det nya polishuset och kan han nu garantera att det inte blir några ytterligare förseningar i planerandet och uppförandet av polishuset?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-02-20 Överlämnad: 2017-02-21 Anmäld: 2017-02-22 Sista svarsdatum: 2017-03-01 Svarsdatum: 2017-03-06
Svar på skriftlig fråga