Design för alla

Skriftlig fråga 2007/08:927 av Davidson, Inger (kd)

Davidson, Inger (kd)

den 7 mars

Fråga

2007/08:927 Design för alla

av Inger Davidson (kd)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

För den en och en halv miljon svenskar som har nedsatt handfunktion är vardagen onödigt svår i dag. Dubbla förpackningar, lock som kräver kraftfulla handrörelser och detaljer så små att fingrarna inte får plats gör att vardagliga handlingar blir oöverstigliga problem. I dagsläget är många förhindrade att ta den medicin de behöver eller äta den mat de önskar på grund av svåröppnade förpackningar.

Regeringen har sett problemen och vidtagit åtgärder. Genom lagen om offentlig upphandling som riksdagen antog i höstas har vi nu ett utmärkt påtryckningsmedel för att främja utvecklandet av förpackningar som är tillgängliga för alla. I 6 kap. 1 § står det: När det är möjligt bör specifikationerna bestämmas med hänsyn till kriterier avseende tillgänglighet för personer med funktionshinder eller utformning med tanke på samtliga användares behov.

Att ha med krav på produkters tillgänglighet för personer med funktionshinder i offentlig upphandling är viktigt för att skapa ett samhälle som är tillgängligt för alla. Nu är det angeläget att den nya lagen tillämpas så att de med funktionsnedsättning kan få den hjälp som de har rätt till.

Min fråga till konsumentministern Nyamko Sabuni lyder därför:

Vilka åtgärder har ministern vidtagit eller avser att vidta för att den nya lagen så snabbt som möjligt ska få effekt i människors vardag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-03-07 Anmäld: 2008-03-07 Besvarad: 2008-03-12 Svar anmält: 2008-03-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-12)