Den enskildes skydd mot att drabbas av manipulerade vägmätare

Skriftlig fråga 2018/19:67 av Anders Åkesson (C)

Anders Åkesson (C)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

I massmedierna rapporteras om möjligheten att manipulera vägmätaren på fordon i Sverige. Så många som 114 000 bilar och 25 000 lastbilar som är besiktigade efter 2014 uppges ha en mätarställning som är backad. Det beskrivs som att man helt lagligt kan manipulera mätarställningen och att denna felaktiga siffra sedan hamnar i Transportstyrelsens databas.

Nuvarande svensk lagstiftning lär innebära att det är lagligt att manipulera mätarställningen på ett fordon och att det blir straffbart först om man i samband med ett ägarbyte inte upplyser köparen om att det skett en manipulation. I flera andra länder inom EU (Tyskland, Irland, Nederländerna och Belgien) är det i dag olagligt att manipulera mätarhuset på ett fordon. I dessa länder har man därtill infört ett kontrollsystem där ägaren av en bil får ett certifikat till sitt mätarhus om att gällande vägmätarställning är korrekt.

Intresseorganisationen Motormännen uppskattar att omkring 10 procent av den svenska bilmarknaden i dag har ett mätarhus som är manipulerat. Om det stämmer rör det sig om långt fler än de 114 000 bilar och 25 000 lastbilar som nämns ovan.

Det synes vara en lapsus i lagstiftningen att manipulation av vägmätare på fordon, som kan genomföras i syfte att lura bilkonsumenter samt uppenbart är bedrägligt gentemot exempelvis försäkringsbolag, kan uppfattas som lagligt i vårt land.

Min fråga till statsrådet Tomas Eneroth är:

 

Är statsrådet beredd att ta initiativ till att uppnå ett bättre konsumentskydd genom att i vårt land implementera en motsvarande lagstiftning som i Tyskland med flera grannländer samt att med stöd i denna lagstiftning ge direktiv för kontroll av vägmätare till Transportstyrelsen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-01-30 Överlämnad: 2019-01-31 Anmäld: 2019-02-01 Svarsdatum: 2019-02-06 Sista svarsdatum: 2019-02-06
Svar på skriftlig fråga