CSN-kortet

Skriftlig fråga 2007/08:1628 av Bäckman, Roland (s)

Bäckman, Roland (s)

den 5 september

Fråga

2007/08:1628 CSN-kortet

av Roland Bäckman (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Särskoleelever i gymnasieålder har förlängt barnbidrag i stället för studiebidrag, som andra ungdomar i samma ålder. Det innebär ökade ekonomiska möjligheter, vilket är bra och nödvändigt.

Eftersom särskoleeleverna erhåller detta förlängda barnbidrag har de ingen möjlighet att få ett CSN-kort. Däremot får gymnasieelever som har studiebidrag kortet. CSN- och Mecenatkortet, (Mecenat AB ger på uppdrag av CSN ut CSN-kortet) fungerar i dag bland annat som ett reserabattkort på tillexempel SJ och SAS. Kortet berättigar till och erbjuder också studentrabatter hos tusentals företag över landet, rabatter direkt riktade till målgruppen. I dag finns det över 2 000 erbjudanden att välja mellan. Cirka en miljon studerande från årskurs 1 på gymnasiet till sista terminen på högskola eller universitet får detta kort, men inte gymnasieeleverna i särskolan.

Många gymnasiestuderande ungdomar som tillhör särskolan har av olika orsaker svårt att bli integrerade bland andra ungdomar och i deras aktiviteter. Att skilja på särskolestuderandes och övriga gymnasieelevers förutsättningar är inte den rätta vägen att gå. Möjligheterna att få samma information, samma erbjudanden och samma förutsättningar som övriga unga studenter bidrar till ökad rättvisa och bättre villkor till integration.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att även särskolans gymnasieelever får tillgång till CSN-kortet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-09-05 Anmäld: 2008-09-11 Besvarad: 2008-09-17 Svar anmält: 2008-09-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-17)