Cigarettpaketen och yttrandefriheten

Skriftlig fråga 2014/15:252

Maria Abrahamsson (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I regeringen är det justitie- och migrationsminister Morgan Johansson som är ansvarigt statsråd för grundlagarna.

Folkhälsominister Gabriel Wikström har låtit förstå att regeringen vill införa krav på att cigarettpaket ska vara helt neutrala (DN Debatt 18/2). Det skulle innebära krav på dekorfria paket som alla har samma neutrala färg, oavsett märke, och där varumärket skrivs med ett neutralt typsnitt. Inget utrymme skulle ges för tillverkarna att med egna ord informera om sina produkter.

Enligt den svenska tryckfrihetsförordningen är cigarettpaket en tryckt skrift varför det torde strida mot i varje fall andan i grundlagen att – som Gabriel Wikström är inne på – helt utestänga tillverkaren att meddela sig med konsumenterna.

Sverige har i EU-förhandlingarna kämpat för – och lyckats – behålla en fri yta på cigarettpaketen, just därför att det svenska genomförandet av EU:s tobaksdirektiv inte ska komma i konflikt med den svenska grundlagsskyddade tryckfriheten. Resultatet av ansträngningarna i förhandlingsarbetet blev att den standardiserade varningstexten på cigarrettpaketen inte behöver täcka mer än 60 procent av ytan, medan 40 procent får användas för tillverkarnas egen produktinformation.

 

Så min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är om han och regeringen har övergett den svenska förhandlingslinjen i EU och nu är beredda att utmana de principer som vår svenska tryckfrihetslagstiftning bygger på?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-02-20 Överlämnad: 2015-02-20 Anmäld: 2015-03-03 Svarsdatum: 2015-03-04 Sista svarsdatum: 2015-03-04
Svar på skriftlig fråga