Byggstart för motorvägsdel Dållebo-Hester på riksväg 40

Skriftlig fråga 2011/12:98

Persson, Peter (S)

den 3 november

Fråga

2011/12:98 Byggstart för motorvägsdel Dållebo–Hester på riksväg 40

av Peter Persson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Riksväg 40 mellan Göteborg och Jönköping utgör tillsammans med E4:an en huvudförbindelse mellan Göteborgsregionen och Stockholmsregionen. En utbyggnad av riksväg 40 till motorväg innebär att hela sträckan mellan Stockholm och Göteborg görs mötesfri. Göteborg, Jönköpingsregionen och Boråsregionen hamnar högt i rankningen över Västsveriges bästa logistiklägen. Goda logistiklägen innebär potentiella logistiketableringar vilket i sin tur är avhängigt infrastruktur i form av bland annat goda kommunikationer. Regionernas tillväxt är beroende av en väl fungerande infrastruktur där motorvägen är en av de enskilt viktigaste delarna.

Riksväg 40:s utbyggnad till motorväg, delen Dållebo–Hester, är försenad på grund av att arbetsplanen för vägsträckan överklagats. Ytterligare förseningar av utbyggnaden av riksväg 40 till motorväg riskerar att hämma tillväxten i regionen. Originalplanen var att upphandling och avverkning samt markförberedelser skulle börja under våren för byggstart av vägen nästa höst och trafiköppning 2014. Regeringens handläggning av överklagandet har tydligen gått i stå. I början av maj i år trodde Näringsdepartementets handläggare att det inte var uteslutet med ett avgörande under sommaren. Beskedet nu är att det inte har hänt något med överklagandet sedan kontakterna i våras och det skulle bero på att andra ärenden har högre politisk prioritet.

Min fråga till statsrådet är:

När avser statsrådet att överklagandet angående utbyggnad av sträckan Dållebo–Hester ska avgöras av regeringen så att projektet kan komma i gång?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-11-03 Anmäld: 2011-11-07 Svar anmält: 2011-11-09 Besvarad: 2011-11-09
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-11-09)