Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Bro över Kvarken

Skriftlig fråga 2005/06:326 av Tjernberg, Gunilla (kd)

Tjernberg, Gunilla (kd)

den 10 november

Fråga 2005/06:326 av Gunilla Tjernberg (kd) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Bro över Kvarken

Kommunikationerna i östvästlig riktning, mellan Sverige och Finland, är mycket viktiga för Sverige som helhet. Det pågår en enorm utveckling med hög tillväxt i de baltiska staterna liksom i Ryssland och Polen. De långvariga relationerna till Finland är också viktiga för Sverige.

I dag upprätthålls kommunikationerna mellan norra Sverige och norra Finland med färjetrafik. Trafiken har under en lång tid fungerat otillfredsställande. På såväl svensk som finsk sida pågår i dag stora infrastrukturella projekt som stärker behovet av en fungerande länk över Kvarken. Projekten öppnar möjligheterna för ett ökat utbyte med de baltiska staterna och Polen, för att inte nämna övriga Europa. Dessa projekt ökar vikten av en fungerande kommunikation över Kvarken. Allt färre västerbottningar reser i dag med färjan till Finland, vilket innebär att kontakterna mellan Västerbotten och Österbotten i dag är nästan obefintliga.

Flera regioner i Sverige har, genom brobyggen till våra grannländer, fått en ekonomisk utveckling som hjälpt till att lyfta hela regionen. Risken finns att bristerna i kommunikationen över Kvarken hämmar den utveckling som under de senaste åren tagit fart mellan Västerbotten och Österbotten.

En bro över Kvarken skulle kunna bidra till att näringslivet i regionen får en viktig skjuts framåt. En utredning bör tillsättas för att titta närmare på de samhällsekonomiska konsekvenserna och för att se över tänkbara finansiärer. Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

Hur avser statsrådet att agera för att få till stånd en utredning kring en möjlig fast broförbindelse mellan Västerbotten och Österbotten, över Kvarken?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-11-10 Anmäld: 2005-11-11 Besvarad: 2005-11-16 Svar anmält: 2005-11-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-11-16)