Beskattningen av biodrivmedel

Skriftlig fråga 2015/16:961

Johan Hultberg (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Den svenska beskattningen av biobränslen är i mångt och mycket ett resultat av EU:s statsstödsregler och den svenska regeringens tolkningar av dessa. Statsstödsreglerna innebär bland annat att biodrivmedel inte får överkompenseras. Biodrivmedel får därmed inte genom stöd eller skattenedsättningar göras billigare än sina fossila motsvarigheter. Reglerna behöver verkligen förändras. För mig är det självklart att det måste vara möjligt att ha ett skattesystem som gör förnybara drivmedel mer konkurrenskraftiga än fossila.

Sverige måste minska transportsektorns klimatpåverkan och sträva efter att nå den av Alliansen uppsatta visionen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. En kraftigt ökad produktion och användning av biodrivmedel behövs om detta ska vara möjligt, vilket fordrar att biodrivmedlen ges goda förutsättningar. Den svenska regeringen måste därför med kraft driva på för en översyn av EU:s statsstödsregler och i väntan på regelförändringar tillämpa nuvarande regelverk på bästa möjliga sätt genom att inte beskatta biodrivmedel hårdare än vad som absolut är nödvändigt.

Energimyndigheten har lämnat in sin övervakningsrapport avseende skattebefrielse för flytande biodrivmedel under året 2015. I denna rapport har man kommit fram till att det inte funnits någon överkompensation under 2015 för etanol eller RME. Detta innebär att biobränsle, obeskattat, inte var billigare än det fossila bränslet och att den skattehöjning på biodrivmedel som beslutades under hösten 2015 efter regeringens förslag inte var fullt ut motiverad. Regeringen har tagit ut en för hög skatt på biodrivmedel. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansministern:

 

Hur ställer sig finansministern och regeringen till de slutsatser Energimyndigheten har kommit fram till, och avser finansministern att återkomma med förslag till förändringar av beskattningen av biodrivmedel med anledning av de uppgifter som framkommit?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-03-10 Överlämnad: 2016-03-11 Anmäld: 2016-03-15 Svarsdatum: 2016-03-23 Sista svarsdatum: 2016-03-23
Svar på skriftlig fråga