Bekämpande av dödsstraff för hbt-personer i Uganda

Skriftlig fråga 2009/10:194

Ohlsson, Birgitta (fp)

den 13 november

Fråga

2009/10:194 Bekämpa dödsstraff för hbt-personer i Uganda

av Birgitta Ohlsson (fp)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

I Uganda är homosexuella handlingar ett brott, personer som anklagas för homosexualitet kan dömas till fängelsestraff på livstid.  Men situationen är på väg att försämras ytterligare för hbt-personer i landet.

Genom ett nytt lagförslag, Anti-Homosexuality Bill, kan dödsstraff komma att utdömas för homosexuella handlingar, det blir även kriminaliserat att hjälpa hbt-personer eller verksamheter som syftar till att stärka deras mänskliga rättigheter. Lagförslaget inför en ny straffkategori som kallas "grova homosexuella handlingar" där dödsstraff kan utmätas. Att vara hivsmittad liksom att begå homosexuella handlingar vid upprepade tillfällen anses falla inom denna kategori. Enligt lagförslaget ska det även bli tvingande att ange hbt-personer till polisen. Enskilda som inte inom 24 timmar anger hbt-personer, eller personer som ger dem stöd, riskerar fängelse upp till tre år. Personer som sprider informationsmaterial om hbt riskerar böter eller upp till sju år i fängelse. Lagen kommer även att omfatta handlingar som begåtts utomlands.

Enligt Sveriges samarbetsstrategi med Uganda är det angeläget att främja hbt-personers rättigheter i landet. Sverige måste tydligt gentemot myndigheter i Uganda visa att de universella mänskliga rättigheterna även omfattar hbt-personer i Uganda.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att dödsstraff inte införs i Uganda för hbt-personer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-11-13 Anmäld: 2009-11-16 Besvarad: 2009-11-18 Svar anmält: 2009-11-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-11-18)