Arbetspendling och tågstrul mellan Stockholm och Uppsala

Skriftlig fråga 2013/14:685 av Agneta Gille (S)

Agneta Gille (S)

till Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Den senaste tiden har det varit mycket problem med tågtrafiken mellan Stockholm och Uppsala. Under två arbetsveckor har det i det närmaste varit omöjligt att åka kollektivt mellan Uppsala och Stockholm.  Den här gången startade tågstrulet efter en brand som spred sig och skadade Trafikverkets elanläggning och signalsystem. Vissa dagar har tågen gått med reducerad trafik, andra dagar har trafiken varit helt avstängd. Resenärerna har fått åka ersättningsbussar som varit få och när tågen väl gått har restiden tagit längre tid. Det är inte första gången som tågtrafiken mellan Uppsala och Stockholm har strulat. Enligt SvD har 260 händelser mellan 2011 och fram till i dag inträffat som rubricerats som olyckor, fel och tillbud på tågnätet i Stockholms och Uppsala län. Människor måste kunna pendla mellan jobb och studier utan att komma försent.

Det har kommit till min kännedom att arbetsgivare i Stockholm har tvekat till att anställa sökande från Uppsala. Det är inte att lita på att den arbetssökande från Uppsala kommer i tid på grund av pendlingsproblemen. Arbetssökande sorteras bort på grund av allt tågstrul. Det är fullständigt oacceptabelt!

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson:

Vad tänker arbetsmarknadsministern vidta för åtgärder för att människor som är bosatta i Uppsala ska kunna söka jobb i Stockholm utan att bli bortvalda i en rekryteringsprocess på grund av pendlingsproblem?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-06-12 Överlämnad: 2014-06-13 Besvarad: 2014-06-18 Sista svarsdatum: 2014-06-18
Svar på skriftlig fråga