Apoteksmarknaden efter avregleringen

Skriftlig fråga 2011/12:121

Persson, Peter (S)

den 10 november

Fråga

2011/12:121 Apoteksmarknaden efter avregleringen

av Peter Persson (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Den 1 juli 2010 avreglerades den svenska apoteksmarknaden. Det blev då möjligt för nya aktörer att starta apotek. Avregleringen genomfördes trots kritik från såväl oppositionen som flera remissinstanser.

Svenska Dagbladet Näringsliv skriver den 9 november om hur Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, nu utreder en översyn av den så kallade handelsmarginalen som apoteken får för att de tillhandahåller receptbelagd medicin. Marginalen höjdes kraftigt redan 2010 för att möjliggöra för nya aktörer att gå in.

I samma artikel konstateras att en stor del av denna subvention, enligt tidningen så mycket som 500 miljoner kronor, kan ha slussats skattefritt till lågskatteländer. Metoden som används är att låta moderbolaget vara stationerat i ett lågskatteland och sedan ge lån till det svenska dotterbolaget till mycket hög ränta. Apotekskedjan Medstop gjorde till exempel en vinst på 40 miljoner kronor men betalade 15 procents ränta på ett lån om 706 miljoner kronor, vilket innebar att 106 miljoner kronor fördes ur landet. Det raderade alltså helt ut den beskattningsbara vinsten.

Avser socialministern att vidta åtgärder för att den statliga subvention som handelsmarginalen innebär ska gå till att täcka faktiska merkostnader och inte till riskkapitalbolag i andra länder?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-11-10 Anmäld: 2011-11-10 Svar anmält: 2011-11-23 Besvarad: 2011-11-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-11-23)