Användningen av ordet "särskola" i gymnasiet

Skriftlig fråga 2017/18:1071 av Agneta Gille (S)

Agneta Gille (S)

till Statsrådet Anna Ekström (S)

 

För ett kort tid sedan hade jag äran att välkomna en engagerad skolelev från min valkrets, 14-årige Leo Lust som är bosatt i Morgongåva, till riksdagen.

Leo var inbjuden av en speciell anledning. För några månader sedan lämnade han ett medborgarförslag till sin kommun. Ämnet var ordet "särskola" och dess negativa effekter. Leo har själv upplevt hur begreppet som finns i grundskolan används för att diskriminera, kränka och systematiskt mobba elever som går i dessa klasser. Leo berättade ingående hur hans kamrater utsätts för mobbning med elaka ord kopplat till begreppet "särskola".

Förslaget från Leo är att en ändring från särskola till det mer allmänt hållna ordet utvecklingsskola genomförs.

Begreppet "särskola" har följt Leo, hans klasskamrater och många andra på deras väg genom grundskolan. När nu nästa steg i utbildningstrappan, till gymnasiet, ska tas förekommer begreppet "särskola" även där i form av "gymnasiesärskolan".

Kommunen hänvisade i sitt svar till den nationella lagstiftningen. Detta ger mig anledning att ställa frågor till ansvariga statsråd om inställningen till en nationell förändring som innebär att ordet särskola byts ut mot ett mer passande namn, t.ex. "utvecklingskola" som Leo föreslår.

Jag har ställt en liknande fråga till utbildningsministern, men vill bredda frågeställningen till att även omfatta gymnasieskolans område.

Min fråga till statsrådet Anna Ekström är följande:

 

Kan statsrådet tänka sig att ta initiativ som leder till att begreppet "särskola" inom gymnasiet diskuteras och ändras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-21 Överlämnad: 2018-03-21 Anmäld: 2018-03-22 Svarsdatum: 2018-03-28 Sista svarsdatum: 2018-03-28
Svar på skriftlig fråga