Ändringar i EU:s vapendirektiv

Skriftlig fråga 2015/16:291 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

EU-kommissionen bereder ett förslag om ändringar av direktivet om kontroll av förvärv och innehav av vapen (vapendirektivet).

Finland ska enligt uppgifter arbeta med att försöka påverka kommissionen så att det inte blir onödigt strängt.

Dessa automatvapen och vissa halvautomatiska vapen är redan i dag utsatta för en sträng kontroll och kräver att man aktivt tränar och tävlar med dessa vapen.

Det är inte de lagliga vapnen, som används av skyttar och jägare, som är inblandade i brottslig verksamhet, utan det är i stort sett uteslutande olagliga vapen som används i den brottsliga verksamheten.

Därför förefaller det mycket märkligt att EU-kommissionen vill förbjuda eller begränsa möjligheten att ha vapen som är lagliga och används i tränings- och tävlingssammanhang.

Det vore betydligt bättre och säkrare om EU-kommissionen aktivt arbetade med hur man ska få bort de olagliga vapnen från marknaden och gatan.

Att slå mot ett skytteintresse och begränsa möjligheterna till att bedriva sportskytte i olika former är högst anmärkningsvärt. Sverige har redan i dag ett av Europas hårdaste regelverk för vapen. 

Därför utgår jag från att Sverige kommer att avvisa ett eventuellt förslag från EU-kommissionen som äventyrar utövandet av dessa olika skyttesporter i Sverige.

 

Vad avser statsrådet Anders Ygeman att göra för att Sveriges sport- och tävlingsskyttar inte ska bli drabbade av detta eventuella nya direktiv som äventyrar stora delar av den svenska skytteverksamheten? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-11-10 Överlämnad: 2015-11-10 Anmäld: 2015-11-11 Svarsdatum: 2015-11-18 Sista svarsdatum: 2015-11-18
Svar på skriftlig fråga