Åldersbestämning av ensamkommande minderåriga asylsökande

Skriftlig fråga 2011/12:515 av Söder, Björn (SD)

Söder, Björn (SD)

den 10 april

Fråga

2011/12:515 Åldersbestämning av ensamkommande minderåriga asylsökande

av Björn Söder (SD)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Det är sedan länge känt att antalet ensamkommande minderåriga asylsökande ökar i Sverige medan antalet minskar i våra nordiska grannländer. Detta beror högst troligt på att man på ett mer seriöst och rättssäkert sätt åldersbestämmer den asylsökande i våra grannländer. År 2009 genomfördes 120 undersökningar i Danmark av asylsökandes handleder och tandstatus för åldersbestämning och där framgick att hela 73 procent var myndiga, vuxna människor. Även i Finland har det visat sig att ungefär hälften av de asylsökande inte är barn.

I Riksdag & Departement den 3 oktober 2011 framhåller migrationsministern att man från regeringens håll vill harmonisera reglerna för ensamkommande med våra nordiska grannländer. Migrationsministern menade i R&D att vi eftersträvar alltid enhetlighet med våra nordiska grannländer, läget blir mer rättssäkert då.

Med anledning av ovanstående kan undertecknad konstatera att migrationsministern verkar ha insett att det nu är dags att börja ta ansvar för en sundare invandringspolitik och att han likt Sverigedemokraterna har öppnat sig för att införa åldersbestämmelse av ensamkommande minderåriga asylsökande. Detta anser Sverigedemokraterna naturligtvis vara mycket positivt.

Jag vill med anledning av detta fråga statsrådet om hur snart han är beredd att ändra reglerna för ålderbestämning samt om och när han är beredd att harmonisera Sveriges övriga regler med våra nordiska grannländer när det gäller invandrings- och flyktingpolitiken.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-04-10 Anmäld: 2012-04-10 Besvarad: 2012-04-18 Svar anmält: 2012-04-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-04-18)