Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2018/19:5 Torsdag 2018-11-22 kl. 09:00

Torsdag 2018-11-22 kl. 09:00

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:5
Datum och tid: 2018-11-22 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Propositionsavlämnandet
Beredning
Föredragande: KD

4. Vissa förvaltningsärenden
Beredning
Föredragande: JD


Bilagor


1. Protokoll
3. Skrivelse från Regeringskansliet
4. Recit