Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2017/18:55 Tisdag 2018-06-05 kl. 11:00

Tisdag 2018-06-05 kl. 11:00

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:55


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:55
Datum och tid: 2018-06-05 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Höstens granskning

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2017/18:54
2. KansliPM
3. Tidigare utsänd kansliPM