Besparingar i försvarets materielförsörjning - regeringens genomförandegrupp 2008

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:5

Hela dokumentet

Besparingar i försvarets materielförsörjning - regeringens genomförandegrupp 2008 (pdf, 1 MB)
Sammanfattning

9

1

Inledning

15

1.1

Bakgrund och motiv

15

1.2

Granskningens syfte

17

1.3

Utgångspunkter för granskningen

17

1.4

Genomförande och avgränsningar

21

1.5

Disposition

23

2

Styrningen av försvarets materielförsörjning

25

2.1

Riksdagens styrning av försvarets materielförsörjning

25

2.2

Regeringens styrning av försvarets materielförsörjning

26

2.3

Materielplanen och materielplaneringsprocessen

28

2.4

Materielförsörjningsstrategin

29

3

Hur besparingarna togs fram

33

3.1

Genomförandegruppen tillsattes för att ta fram besparingsförslag

33

3.2

Genomförandegruppens uppdrag

35

3.3

Gruppens sammansättning

38

3.4

Hur utarbetades förslagen till besparingar?

38

3.5

Gruppens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida