Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:247

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2011/12:247

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2011/12:TU5 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 juni 2012

Susanne Eberstein

Claes Mårtensson