Riksdagsskrivelse 2017/18:443

Riksdagsskrivelse 2017/18:443

Riksdagsskrivelse 2017/18:443

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2017/18:AU16 Riksrevisionens rapport om sökandesammansättningens betydelse vid matchningen på arbetsmarknaden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson