Riksdagsskrivelse 2017/18:426

Riksdagsskrivelse 2017/18:426

Riksdagsskrivelse 2017/18:426

Regeringen

Näringsdepartementet1

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2017/18:CU39 Strategi för Levande städer – Politik för en hållbar stadsutveckling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2017/18:425 till Miljö- och energidepartementet