Riksdagsskrivelse 2017/18:291

Riksdagsskrivelse 2017/18:291

Riksdagsskrivelse 2017/18:291

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU25 Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 maj 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson