Riksdagsskrivelse 2016/17:324

Riksdagsskrivelse 2016/17:324

Hela dokumentet

Riksdagsskrivelse 2016/17:324 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:324 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:324

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU40 Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 juni 2017

Esabelle Dingizian

Claes Mårtensson