Riksdagsskrivelse 2016/17:31

Riksdagsskrivelse 2016/17:31

Riksdagsskrivelse 2016/17:31

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2016/17:CU4 En ny lag om personnamn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 9 november 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson