Riksdagsskrivelse 2012/13:230

Riksdagsskrivelse 2012/13:230

Riksdagsskrivelse 2012/13:230

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2012/13:SoU20 Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 maj 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson