Riksdagsskrivelse 2012/13:167

Riksdagsskrivelse 2012/13:167

Riksdagsskrivelse 2012/13:167

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU28 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 mars 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson