Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:264

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2011/12:264

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2011/12:NU21 Timmätning för aktiva elkonsumenter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 juni 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson