Utbildningsutskottets offentliga utfrågning om idrott och fysisk aktivitet i skolan - ett sätt att stärka inlärning och hälsa

Rapport från riksdagen 2014/15:RFR11

Hela dokumentet

Utbildningsutskottets offentliga utfrågning om idrott och fysisk aktivitet i skolan - ett sätt att stärka inlärning och hälsa (pdf, 227 kB)
Utbildningsutskottets offentliga utfrågning om idrott och fysisk aktivitet i skolan – ett sätt att stärka inlärning och hälsa
ISSN
1653-0942
978-91-87541-19-3
Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015
2014/15:11
Förord
Utbildningsutskottet kallade den 7 april 2015 till en öppen utfrågning i riksdagen om idrott och fysisk aktivitet i skolan – ett sätt att stärka inlärning och hälsa. Till utfrågningen inbjöds myndigheter, forskare och idrottslärare för att ge sin syn på frågeställningen. I det följande redovisas programmet och en utskrift av den stenografiska uppteckningen som gjordes vid utfrågningen.

Stockholm i maj 2015

Lena Hallengren (S)

Cecilia Nordling

Utbildningsutskottets ordförande

Kanslichef
3
2014/15:11
Program för offentlig utfrågning om idrott och fysisk
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida