Socialutskottets och Statens medicinsk-etiska råds öppna seminarium om en ny fosterdiagnostisk metod den 22 oktober 2009

Rapport från riksdagen 2009/10:RFR4

Socialutskottets och Statens
medicinsk-etiska
råds öppna seminarium

om en ny fosterdiagnostisk metod den 22 oktober 2009

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-85943-80-7

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2010

2009/10:RFR4

Förord

Socialutskottet anordnade tillsammans med Statens
medicinsk-etiska
råd (Smer) den 22 oktober 2009 ett öppet seminarium om en ny fosterdiagnostisk metod.

Den tekniska utvecklingen går fort – nya fosterdiagnostiska metoder tillkommer och fler avvikelser kan upptäckas. En ny metod för att diagnostisera genetiska sjukdomar hos foster är under utveckling. Metoden förväntas kunna introduceras inom klinisk verksamhet inom en snar framtid, och innebär att man genom ett enkelt blodprov på den gravida kvinnan redan i vecka
6-8
kan ställa diagnos
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida